Veriyaz Telefon Numarası

Özel Program Yazılımı Geliştirme

İhtiyaçlarınıza daha iyi cevap veren uygulamalar, daha hızlı, daha verimli, daha iyi özel program yazılımı geliştirme.

Özel Program Yazılımı Geliştirme

İhtiyaçlarınıza daha iyi cevap veren uygulamalar, daha hızlı, daha verimli, daha iyi özel Program Yazılımı geliştirme
İş hedeflerinizi başarmak için yazılımlarınızın kolay kullanılabilir, yüksek performanslı, uyumlu ve güvenli olması gerekir. Siz kendi ana işinize odaklanırken, Veriyaz Özel Program Yazılımı Geliştirme hizmetiyle hedeflerinize daha kolay ulaşmanızı sağlar.
Veriyaz olarak amacımız riskinizi en aza indirmek ve proje başarısını en üst düzeye çıkarmaktır. Daha önce Özel Program Yazılımı Geliştirme hizmeti ile kötü bir tecrübe yaşamışsanız ya da ilk defa Özel Program Yazılımı Geliştirme hizmeti kullanacaksanız; sizin stratejik proje ortağınız olmak isteriz.
Neden Program Yazılımı geliştirmek için Özel Program Yazılımı Geliştirme hizmeti almalısınız?
 • Maliyetlerinizi Azaltmak
 • Maliyetleri tahmin edebilmek
 • Verimliliği artırmak
 • İş gücü maliyetini azaltmak
 • Zamandan tasarruf sağlamak için
 • Yeni projelere süratle hayata geçirmek
 • Asıl işinize odaklanmak
 • Riskleri azaltmak

Teklif İstek Formu

Neden Özel Bir Program Yazılımına İhtiyaç Duyayım?
 • Farklı olmak, fark yaratmak, kaliteli hizmet vermek
 • Rakiplerinizin önüne geçmek, hedeflerinize ulaşmak için : Yüksek performanslı, kolay kullanımı olan, güvenli, sorunsuz çalışan size özel bir Program Yazılımı alt yapısına ihtiyacınız vardır.
Tüm sektörler için yazılmış Hazır Program Yazılımı ile:
 • İş süreçlerinizi tam anlamıyla kontrol edemezsiniz, şirketinizi istediğiniz doğrultuda yönetmezsiniz.
 • Her şirketin yönetim anlayışı, organizasyon yapısı, bilgi düzeyi ve tecrübesi bir birinden farklıdır.
 • Üstün yanlarınızı ön plana çıkartabilen rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlayan bir bilgi teknolojisi alt yapı ile başarıya ulaşabilirsiniz.
Özel Program Yazılımı Geliştirme Farklı mı ?

Özel Program Yazılımı geliştirme araçlarını, web teknolojilerini, iletişim protokollerini, API gibi bir çok alanda yeni teknolojileri takip ederek proje geliştirmek çok zor bir iştir.

Özel Program Yazılımı geliştirme uzmanlık gerektirir. Projeniz için uzman mühendisler bulmak ve entegre etmek zor ve pahalıdır. Doğru yetenek ve uzmanlık her zaman fark yaratabilir. En iyi çözüm yetenekli mühendis ve tasarımcılar çalıştıran uzman bir özel Program Yazılımı geliştirme firması ile çalışmaktır.

Özel Program Yazılımı Geliştirme projelerinde risk faktörü

Tüm mühendislik disiplinlerinin içinde, Program Yazılımı mühendisliğinin en zor mühendislik olduğu öne sürülmüştür. Program Yazılımı projeleri bir çok nedenden dolayı başarısızlığa uğrayabilir.
Araştırma şirketi The Standish Group, 1993 yılından beri Program Yazılımı ve bilgi teknolojileri (BT) alanında meydana gelen başarısızlıkları inceleme çalışmasını sürdürmektedir.

CHAOS Chronicles raporunda yer alan bazı sayısal değerler aşağıdadır:

23.000 Özel Program Yazılımı geliştirme uygulaması incelenmiştir.
Başarılı bir şekilde tamamlanmış Program Yazılımı projesi oranı % 26
İptal edilen proje oranı %28
Bütçesini veya planlı zamanını aşan proje oranı % 46
Başarısız projelerin maliyeti 75 Milyar USD
Toplam maliyet aşımı 22 Milyar USD

Projelerde riski en aza indirmek ve başarısını en üst düzeye çıkarmak için:
 • Dikkatli planlama
 • İyi risk yönetimi
 • Müşterinin projeyi sürekli izlemesi ve yer alması
 • Sürekli denetleme
 • Ölçümleme
 • Sadelik
 • Deneyimli ve kaliteli ekip gerekir.
Neden Özel Program Yazılımı Geliştirme için Veriyaz Tercih Edilmeli?
Deneyimli Ekip Veriyaz 1996 yılından bu yana özel Program Yazılımı geliştirme hizmeti vermektedir. Projenizde gecikme deneyimli mühendisler ile en aza indirilir.
Hızlı Başlangıç Veriyaz Program Yazılımı projenizi geliştirmeye en hızlı şekilde başlar.
Uygun Maliyet Özel Program Yazılımı geliştirme çözümlerinde Veriyaz´ın ölçeklenebilir ekipleri vardır. Projenizde çalışan mühendis sayısı artabilir yada projeye göre sayı düşürülebilir. Veriyaz proje devamında ekibi küçültme ve büyütme nedeniyle oluşacak riskleri ortadan kaldırır ve maliyeti düşürür.
En Son Teknoloji Veriyaz Özel Program Yazılımı Geliştirme, en son teknolojileri ve en gelişmiş alt yapıyı kullanır.
Veriyaz Özel Program Yazılımı Geliştirirken :

Teknik Alt Yapıda:
 • En gelişmiş Program Yazılımı teknolojilerini kullanır. (Visual studio 2010,C# .Net Framework 4.0 )
 • Özel Program Yazılımı

  geliştirme aşamasında takım halinde çalışma için Team Foundation server (sunucu) kullanılır.
 • Özel Program Yazılımı

  geliştirme öncesi çalışacağı alt yapı mimarisi tasarlanır.
 • Uygulama geliştirilmeye başlandığında tasarımı sürekli gözden geçirir.
 • Uygulama kodlama sürecinde yazılan kod sürekli kontrol edilir. (performans testi, hata testi, işlev testi )
 • Uygulama özel Program Yazılımı geliştirme aşamasında sadelik ve anlaşılabilir olması sağlanır. Karmaşık kodlamaya ve anlaşılmaz Program Yazılımı metodlarına izin verilmez.
 • Özel Program Yazılımı

  geliştirme çok katmanlı olarak geliştirilir. ( Arayüz katmanı, Data katmanı, İş katmanı)
 • Özel Program Yazılımı geliştirmede yeniden kullanılabilir bileşenler kullanılır.
 • Özel Program Yazılımı geliştirme öncesi veritabanı tasarımı yapılır ve planlanır.
Yönetim ve İş Atamalarında:
 • Nitelikli personelle çalışılır.
 • Projenin her aşamasında deneyimli uzmanlardan destek alınır.
 • Personel kabiliyetine göre iş ataması yapılır.
 • Personel sürekli kontrol edilerek, proje yönetim planına uyulması sağlanır.
 • Özel Program Yazılımı geliştirmenin her aşamasında personelden gerekli belge ve dökümanların hazırlanması istenilir.
 • Takım içi iletişim ortamı sağlanır.
 • Geliştirici personelin uygun çalışma ortamı sağlanır.
 • Her proje için gerekli personel atanır. Personele proje dışında herhangi bir iş ataması yapılmaz.
Veriyaz

Özel Program Yazılımı

Geliştirme Sürecinde Çevik Modelleme kullanır.
İletişim Proje yazan ekip ve müşteri sürekli iletişim halindedir. Her Program Yazılımcıya iş ataması internet ortamında yapılır ve gün ve gün izlenerek ihtiyaç doğan yerlerde toplantılar yapılarak iletişim kopukluğu engellenir.
Basitlik Veriyaz

özel Program Yazılımı

süreçlerinde basit ve anlaşılır bir yapı kullanır. Karmaşık modüller Program Yazılımları yazmaz. Tüm Program Yazılımı süreçlerinde katmanlı mimari kullanarak projeyi anlaşılır halde geliştirir.
Geri Bildirim Veriyaz

özel Program Yazılımı

geliştirirken müşteriyi projenin bir parçası kabul eder ve yapılan her işlemde geribildirimler yaparak istenilen şekilde projenin geliştirilmesi sağlanır.
Cesaret Veriyaz ekibi özel Program Yazılımı geliştirirken birbirine ve kendine güvenir. Cesareti yüksek Program Yazılımcılarından ve iş süreçlerinden korkmayan bir ekibe sahiptir. Yılların deneyimiyle kazanılmış bilgi birikimi cesareti artırır. Her projenin başlangıçta riskleri vardır. Veriyaz ekibi projelerden kaçmaz cesaretle projelerin üstüne gider.
Alçak Gönüllülük Veriyaz ekibi her yeni gelişmeye ve teknolojiye açıktır. Hiçbir zaman herşeyi bildiğini idda etmez. Herzaman öğrenilecek bir şeyler olduğunu bilir ve herşeyi bilmediğini kabul edecek kadar alçak gönüllüdür.
adım 1 next arrow adım 2 next arrow adım 3 next arrow adım 4 next arrow adım 5
arrow ok Projeniz Analizi ile proje aşamalarınız belirlenir.
arrow
arrow ok Program Yazılımı projeniz için size özel mühendis atanır.
arrow
arrow ok Program Yazılımı geliştirme sürecinde yapılan tüm işler size raporlanır.
arrow ok Projenizin gidişini günlük olarak izlersiniz.
arrow
arrow ok Özel Program Yazılımı projeniz test edilerek hataları giderilir.
arrow
arrow ok Personeliniz eğitilerek size özel Program Yazılımı'ı kolay kullanmaları sağlanır.
Veriyaz Özel Program Yazılımı Geliştirme Prensipleri
Müşteri Memnuniyeti Projeler müşteri istekleri doğrultusunda geliştirilir. Müşteri istekleri Veriyaz´ın ilk önceliğidir.
Projeye Sürekli Eklemeler Yapılabilir Projenin her evresinde değişiklikler kabul edilir ve projeye yansıtılır.
Proje Sürümlere Bölünür Proje kısa zaman aralıklarında(2-7 hafta arası) çıkacak şekilde sürümlere bölünür. Çalışan sürüm müşteriye teslim edilir.
Ekip İletişim Halindedir Tüm ekip sürekli iletişim halindedir ve birlikte projeyi geliştirirler.
Basit ve Anlaşılır Geliştirme Yazılan bütün süreçlerinde basitlik ve anlaşılırlık ön plandadır. Tüm kodlama anlaşılır sadelikte geliştirilir.
Gelişmiş Teknik Alt Yapı Tüm projeler en son özel Program Yazılımı geliştirme araçları ve bilgisayar sistemleri ile yapılır.
Sürdürülebilir Gelişme Özel Program Yazılımı geliştirme aşamalarında sabit hızlı ve sürdürülebilir geliştirme önemlidir.
Belirli aralıklarla proje gözden geçirilir. Düzeltmeler yapılır ve kod kalitesi artırılır.
 • Program Yazılımı Dili :
 • C# dili
 • Program Yazılımı Kitaplığı :
 • .Net Framework 4.0
 • Database Katmanı :
 • Ado Entity, LINQ
 • Arayüz Katmanı :
 • ASP.NET, Ajax, Silverlight
 • Veritabanı Sunucusu :
 • MSSQL, MySQL, ...
 • IDE :
 • Visual Studio .Net 2010
 • Kaynak Kontrol Sistemi :
 • Team Foundation Server