Veriyaz Telefon Numarası
Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

İş bu sözleşme, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10044 Sk. No:15 K:2 Çiğli / İzmir adresinde faaliyet gösteren , www.veriyaz.com.tr sitesinden hizmet veren ve [email protected] Elektronik Posta adresini kullanan. VERİYAZ Bilgisayar Yazılım Otomasyon Özel Eğitim Danışmanlık San. ve Tic Ltd. Şti. bundan sonra VERİYAZ olarak anılacaktır, diğer tarafta Veriyaz´dan hizmet alan Kişi/Kuruluş bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır ve beraberce TARAFLAR olarak anılabileceklerdir.

TARAFLAR, işbu Sözleşme´yi aşağıdaki hususlar dahilinde karara bağlayarak, kabul etmişlerdir.


MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşmenin konusunu, MÜŞTERİ´ye VERİYAZ´ın mevcut alt yapısını kullanarak haftada 7 gün-24 saat, VERİYAZ teknik destek elemanlarının yardımıyla İnternet ortamında Veriyaz´dan talep edilmiş olan hizmet paketlerinin verilmesidir.


MADDE 3 - VERİYAZ´IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Hizmet sunucularında oluşabilecek donanımsal arzalardan VERİYAZ Sorumlu olucaktır. Arzalı donanımın düzeltilerek en kısa sürede hizmete alınacağını taahhüt eder.
 2. Internet alt yapı sağlayıcıları tarafından sağlanan internet alt yapısında meydana gelen arızalardan kaynaklanan erişim problemleri ve bağlantı sorunlarından VERİYAZ sorumlu tutulamaz.
 3. VERİYAZ MÜŞTERİ´ye hizmet paketinin kapsamındaki alt yapıyı sunmakla yükümlüdür.
 4. VERİYAZ MÜŞTERİ´nin verilerini korumak için düzenli yedekleme yapar. Buna rağmen sunucuda meydana gelecek yazılım ve donanım ile ilgili arzalardan oluşacak veri kayıplardan ve hatalardan sorumlu değildir. Verileri yedeklemekle Müşteri sorumludur.

MADDE 4 - MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. MÜŞTERİ VERİYAZ´a ait sunucu ve ağlarları kullanarak toplu e-posta gönderimi (spamming) yapılması, iç veya dış ağlara saldırı vb. gibi yasadışı veya VERİYAZ altyapısını kötü yönde etkileyecek her türlü durumda, ayrıca bir ihtara gerek kalmadan hizmetinin VERİYAZ tarafından devre dışı bırakılacağını ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde iade edilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. VERİYAZ´ın uğrayacağı doğrudan veya dolaylı tüm zararı tazminle mükellef olduğunu kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına ve Internet Alt Yapı Servis Sağlayıcılarının kurallarına uymak zorundadır, aksi taktirde hakkında hukuki yaptırımlar uygulanacağının bilincindedir.
 2. MÜŞTERİ bu sözleşmeden doğan hizmet kullanım hakkını kendisinden başka bir tüzel veya gerçek kişiye devredemez, aksi takdirde hakkında hukuki yaptırımlar uygulanır.
 3. Sunucu üzerinde barınan MÜŞTERİ web sitesinde kullanılan tüm içerik, bilgi, belge, fotoğraf, logo, ikon, yazılım bileşenlerinin lisanslarından ve telif haklarından MÜŞTERİ sorumludur.
 4. MÜŞTERİ almış olduğu hizmetle, kullanılan içerik, bilgi, belge, fotoğraf, logo, ikon, yazılım bileşenlerinin lisanslarından ve telif haklarından üçüncü şahıslar nezninde VERİYAZ´ı bir zarara uğrattığı takdirde VERİYAZ´ın uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olup, MÜŞTERİ kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 (BEŞ) iş günü nakten ve bir kerede tazmin etmekle mükelleftir.
 5. MÜŞTERİ´ye ait kullanılan içeriklerin izinsiz ve telif hakları ihlal edilerek kullanımından dolayı oluşacak zararlardan MÜŞTERİ sorumludur ve zararı tazmin etmekle mükelleftir.

  VERİYAZ sorumlu tutulamaz.
 6. Sunucu üzerinde MÜŞTERİ için kullanılan yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar MÜŞTERİ´nin sorumluluğundadır.
 7. MÜŞTERİ ödemeleri zamanında ve tam olarak fiyat teklifindeki şartlara bağlı olarak yapmakla yükümlüdür.
 8. MÜŞTERİ işbu sözleşme ile VERİYAZ´ın temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi ünvan ve statüleri kazanmayacağını kabul eder, kendini üçüncü şahıslarla karşı bu şekilde tanıtamaz.

MADDE 5 - HİZMET BEDELİ VE ÖDEMELER

 1. VERİYAZ´ın MÜŞTERİ´ye sağlayacağı hizmet ile buna ait bedeller www.veriyaz.com.tr internet sistesinde yayınlanmaktadır. Fiyatlara vergiler dahil değildir.
 2. Veriyaz, karşılıkları Amerikan Doları cinsinden belirlenmiş olan ve 5.1. de hizmetleri, faturalama tarihindeki Garanti Bankası Efektif Satış Kuru´ndan Türk Lirası´na çevirerek MÜŞTERİ´ye fatura eder. Hizmete ait fatura(lar), kullanım döneminden hemen önce düzenlenerek fatura düzenleme tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde VERİYAZ tarafından MÜŞTERİ´ye iadeli taahhütlü posta yolu ile ulaştırılır. Ekstra trafik kullanımına ait faturalar ise her ay sonunda düzenlenerek yine fatura düzenleme tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde VERİYAZ tarafından MÜŞTERİ´ye iadeli taahhütlü posta yolu ile ulaştırılır. MÜŞTERİ, bu süre içerisinde fatura almadığını VERİYAZ´ın Finans/Muhasebe Bölümü´ne yazılı olarak bildirmediği taktirde sözü edilen faturayı almış ve muhteviyatını kabul etmiş sayılır.
 3. Site barındırma hizmeti ve ekstra trafik kullanımına ait fatura(lar) için son ödeme tarihi, fatura tarihini takip eden 4. (dördüncü) iş günüdür. MÜŞTERİ, fatura karşılığını son ödeme tarihine kadar VERİYAZ´ın Garanti Bankası İZMİR Alsancak Şubesi nezdindeki 127-6297052 numaralı hesabına bir defada ve peşin olarak ödeyecektir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ´ye aittir. VERİYAZ, toplam fatura tutarının MÜŞTERİ tarafından ödendiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) iş günü içerisinde hizmeti başlatacaktır.
 4. MÜŞTERİ´nin 5.3. de belirtilen şartlarda (son iş günü saat 17:00´ye kadar) toplam fatura tutarını, VERİYAZ´ın Garanti Bankası İZMİR Alsancak Şubesi nezdindeki 127-6297052 numaralı hesabına bir defada ve peşin olarak ödememesi halinde VERİYAZ, ayrıca bir ihbara gerek olmaksızın, MÜŞTERİ´nin almış olduğu hizmetine ait tüm işlemleri durduracaktır.
 5. Sözleşme´nin yenileme döneminden hemen önce yeni döneme ait hizmet faturası 5.2. ve 5.3. de belirtildiği gibi düzenlenecek ve VERİYAZ tarafından MÜŞTERİ´ye ulaştırılacaktır. MÜŞTERİ´nin, 5.3. de belirtilen şartlarda (son iş günü saat 17:00´ye kadar) toplam fatura tutarını, VERİYAZ´ın Garanti Bankası İZMİR Alsancak Şubesi nezdindeki 127-6297052 numaralı hesabına bir defada ve peşin olarak ödememesi halinde, ayrıca bir ihbara gerek olmaksızın VERİYAZ, MÜŞTERİ´ye sağladığı hizmetini donduracaktır.
 6. VERİYAZ, ücret tarifesinde yapacağı değişiklikleri, Sözleşme´nin sona erme tarihinden 30 (otuz) gün önce MÜŞTERİ´ye yazılı olarak veya elektronik posta yolu ile bildirecektir.
 7. MÜŞTERİ ödemeleri zamanında ve tam olarak fiyat teklifindeki şartlara bağlı olarak yapmakla yükümlüdür gecikme durumunda ayrı bir ihtara gerek kalmaksızın aylık %3 gecikme faizi ödemeyi kabul eder.
 8. .TR Uzantılı belge gerektiren Alan Adı kayıt siparişlerinde Müşteri alan adı kaydı için gerekli belgeleri tarafımıza göndermekle yükümlüdür. Müşteri belge göndermez ise veya gönderilen belgeler eksik, geçersiz, yetersiz ise sorumluluk Müşteriye aittir hizmet için ödenen ücret geri ödenmez.

MADDE 6 - GİZLİLİK

 1. MÜŞTERİ Veriyaz hakkında öğrenmiş olduğu her türlü gizli bilgiyi (satış maliyetleri, kar, fiyatlandırma metodları, organizasiyon ve personel listesi dahil, yazılım alt yapısı, ağ alt yapısı, şifreler, kullanıcı adları) korumakla yükümlüdür.
 2. Bu yükümlülük sözleşmenin her hangi bir nedenle sona ermesi halinde de geçerlidir.
 3. MÜŞTERİ böyle bir duruma sebebiyet vermesi halinde bundan kaynaklanan tüm zararları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

 1. İşbu sözleşme kabul tarihini müteakip hizmetin başlamasının VERİYAZ tarafından MÜŞTERİ´ye ihbar edilmesi ile yürürlüğe girecek ve TARAFLAR´ca kabul edilen sözleşme ekinde belirtilen müddetçe yürürlükte kalacaktır.
 2. Belirtilen sürenin bitiminden 1 ay önce TARAFLAR´ca yazılı olarak fesih ihbarında bulunulmadıkça, sözleşme otomatik olarak aynı süre için ve aynı koşulara uzar. TARAFLAR´ın karşılıklı mutabakatı ile sözleşme ve varsa eklerinde günün değişen şartlarını yansıtacak şekilde değişiklik yazılı olarak yapılabilecektir.
 3. Madde 4.1´de belirtilen HİZMET kullanım şekline aykırı davranması durumunda, VERİYAZ işbu Sözleşme´yi tek yanlı olarak derhal feshedebilir. Böyle bir durumun neticesi olarak VERİYAZ´ın işbu Sözleşme´yi tek yanlı olarak feshetmesi halinde, MÜŞTERİ, Sözleşme bedelinin tamamını ödemekle yükümlü olacak ve VERİYAZ, MÜŞTERİ´ye sağladığı HİZMET(ler)i durdurarak alacakları için ayrıca bir ihbara gerek olmadan derhal yasal takibe geçebilecektir.
 4. VERİYAZ tarafından ihbara gerek kalmaksızın Gizlilik maddesinin ihlal edilmesi durumunda tek taraflı olarak feshedilebilecektir.

MADDE 8- GARANTİ

VERİYAZ tarafından verilen hizmetler hatalarına karşı ücretsiz olarak garantilidir. Bu garanti, yasal ve / veya teknolojik nedenlerle programın yürürlükten kaldırılması ile sona erer.

VERİYAZ hizmetlerinin müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesi garanti etmez. Müşterinin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında VERİYAZ sorumluluğu, en fazla sağlanan hizmet toplam bedeli kadar olabilir.


MADDE 9- İADE KOŞULLARI

MÜŞTERİ, sözleşme konusu hizmetin tesliminden itibaren 15 gün içinde hizmeti iade etme hakkına sahiptir. İade hakkının kullanılması için bu süre içinde Paketi satın aldığı VERİYAZ´a şahsen bildirimde bulunulması gerekir. Bu hakkın kullanılması halinde, verilen Faturanın iade faturası yada Faturanın aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli MÜŞTERİYE iade edilir.

İade koşulları olan hizmetler satın almış olduğunuz hizmeti başlangıcından sonraki 15 gün içinde iptal edilebilir.

İade Koşulları Olan Hizmetler:
 • Hazır Site
 • Web Hosting Paketleri
 • Website Analiz
 • Sanal Mağaza
 • Web Tabanlı Ön Muhasebe

Satın almış olduğunuz aşağıdaki hizmetler iptal edilememektedir.
İade Edilemeyen Hizmetler: İade Edilememe Sebebi:
Yeni Alan Adı Kaydı Uluslar arası Alan Adı kuralları nedeniyle iptali yada isim değişikliği yapılamamaktadır.
Alan Adı Transferi Uluslar arası Alan Adı kuralları nedeniyle iptali yada isim değişikliği yapılamamaktadır.
Toplu Alan Adı Kaydı Uluslar arası Alan Adı kuralları nedeniyle iptali yada isim değişikliği yapılamamaktadır.
Alan Adı Yenileme Uluslar arası Alan Adı kuralları nedeniyle iptali yada isim değişikliği yapılamamaktadır.
Web Tasarım Hizmeti İçerik giriş hizmetinin iadesi olmadığı için hizmet iade edilememektedir.
Toplu Mail Uluslar arası Mail gönderim servis sağlayıcıları kuralları nedeniyle iptali yapılamamaktadır.
Toplu Mail Gönderimi ve Bülten Tasarımı Uluslar arası Mail gönderim servis sağlayıcıları kuralları nedeniyle iptali yapılamamaktadır.
Google Reklam Veriyaz tarafından tedarikçiye iadesiz ödendiği için iade yapılamamaktadır.
SEO Hizmeti Optimizasyon hizmetinin iadesi olmadığı için hizmet iade edilememektedir.
SSL Sertifikaları Sertifika sağlayıcı kuralları nedeniyle iptali yapılamamaktadır.
Sunucu Kiralama Kullanılan lisans ve donanım bedeli Veriyaz tarafından iadesiz olarak tedarikciye ödendiği için iade yapılamamaktadır.

MADDE 10: ADRESLER

Veriyaz´ın tebligat adresi Madde 1 de belirtmiş olduğu adrestir. Müşterinin Kayıt/Başvuru sırasında verdiği adres ve Elektronik Posta adresi yasal bildirim adresi olarak kabul edilir. TARAFLAR, bu adreslere vaki olacak değişiklikleri diğer TARAF´a yazılı olarak yada Elektronik Posta ile bildirmedikleri taktirde, eski adreslerine yapılacak tebligatların, geçerli, usülüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.
Veriyaz Müşteriye tüm bildirimlerini Elektronik Posta ile yapar. Müşteri Email Adresini güncel tutmakla ve kontrol etmekle yükümlüdür.


MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME ve İCRA MÜDÜRLÜKLERİ

İşbu Sözleşme´nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İZMİR Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.


MADDE 12 : SON HÜKÜMLER

 1. Toplam 10 maddeden müteşekkil işbu Sözleşme "Genel Hizmet sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum." ibaresinin yanında bulunan kutucuğu işaretlenerek sözleşmeyi kabul ettiğinizi gösterir.
 2. TARAFLAR kendi arşivlerinde bulunduracakları sözleşmenin damga, resim ve harçlarından kendileri sorumludurlar.