Veriyaz Telefon Numarası
Online Kredikart Sahtekarlığı

Kredi kart sahtekarlığı birçok e-işyeri için önemli bir problemdir.Ne yazıkki kredi kart numaralarını ele geçirmek son derece kolaydır. Bu numara, mektupla gelen kredi kartı ekstrelerinden, önemsenmeden atılan sliplerden veya çalınan kartlardan kolayca elde edilebilir. Ayrıca bankaların müşteri hizmetleri servislerinden, telemarketing firmalarından veya iyi niyete dayalı olarak kart bilgilerinin üçüncü şahıslara verilmesi durumunda da kart bilgileri elde edilebilmektedir. Kart numarasının ele geçirilmesi dışında bilgisayar programları kullanılarak da kart numaraları ve son kullanma tarihleri yaratılabilmektedir.

Kredi kartı bilgilerinin sanal mağazanın ödeme sayfasına girildikten sonra mağazaya iletilmesi sırasında üçüncü şahıslar tarafından çalınması riski, bilginin internet üzerinden şifrelenerek transfer edilmesini sağlayan şifreleme teknolojileri (SSL vb.) kullanılarak çözülmüştür. SSL setifikası aynı zamanda sanal mağazanın da gerçek hayatta da var olan bir ticari kurum olduğunu göstermesi açısından müşterileri rahatlatmaktadır.

Mevcut sistemin güvenliğini artırmak amacıyla,Visa ve Europay aldıkları ortak kararla Internet üzerinden yapılan işlemlerde kredi kartlarının arkasında yazılı kart numarasından sonra gelen, 3 haneli özel güvenlik numarasının kontrolü (CVV2 /CVC2) zorunlu hale getirilmiştir. Bu numaranın sliplerde yer almaması gizliliğini arttırdığı için kart sahteciliğini zorlaştırıcı etki yapacaktır.

Gözle görüp elle dokunmadan alışveriş yapıldığı ve bir çok durumda alıcı ile satıcının farklı ülkelerde bulunması söz konusu olduğundan alışveriş sırasında özellikle tanınmış, güvenilir firmalardan alışveriş edilmeli ve satın alınması planlanan ürün ile ilgili tüm özellikler dikkatlice incelenmeli ve gerekirse firma ile bağlantıya geçilerek anlaşılmayan noktalar açıklığa kavuşturulmalıdır. Yine firmanın güvenilirliği ile ilişkili olarak,internet üzerinde kişisel bilgilerin (özellikle kredi kartı numaranız ve banka hesap numaralarınız) işlem için gerekmedikçe verilmemesi gerekmektedir. Satın alma kararınızı verirken acele etmeyin. Özellikle müşterilerin alışveriş yapmaları için baskı oluşturan siteler ,kredi kartı sahtekarlığının işaretleri olabilir. Şahısların ve firmaların yaptıkları satışlar arasında fark olduğu unutulmamalıdır. Çeşitli mesaj grupları ve e-postalar aracılığıyla şahıslar tarafından satılan ürünlerin gönderilmesinde ve teslimatında problemler yaşayabilirsiniz. Sitenin görüntüsüne ve güzel tasarlanmış olmasına aldanılmamalı, alışveriş yapılması düşünülen firmanın ticari itibarı, tanınırlığı sorgulanmalıdır. Kişilerin gerçek dünyada İnternet üzerinden kendilerini göstermeye çalıştıkları gibi olmayabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Bilinmeyen sitelerden resim, müzik veya çeşitli amaçlardaki programlar bilgisayarlara yüklenmemelidir.

Fraud'a karşı satış aşamasında dikkat edilecek konular
İnternet'te gerçekleşen sahtekarlık (fraud) olaylarını bazı basit yöntemler kullanarak asgariye indirmek mümkün.
Sipariş aşamasında müşteriden alınabilecek tüm bilginin alınması
 • Kart hamilinin kartın üstünde yer alan adı (emboss adı), kart son kullanım tarihi, kart numarası
 • Postalama adresi, kart hamilinin ev ve iş telefonları, e-mail adresi
 • Teslimatın yapılacağı kişinin adı, teslimat adresi ve telefon numarası
Teslimat öncesinde aşağıdaki koşullarla karşılaşıldığında müşteri ile bağlantı kurulması ve teyit alınması faydalı olacaktır

 • Teslimat ve fatura adresinin farklı olması
 • Bedava e-mail adresi kullanan kişiler, e-mail adresi kullanım dışı olan müşteriler
 • Çok pahalı mallardan fazla miktarda yapılan siparişler
 • Pahalı teslimatların hemen talep edilmesi
 • Aynı IP adresinden farklı kart numaraları ile yapılan siparişler
 • IP adresi ile fatura adresinin birbirini tutmaması
 • Birbirine çok yakın kart numaraları ile yapılan siparişler
 • Birçok müşterinin tek bir teslimat adresi vermesi
 • Tek bir kart ile birçok teslimat adresi için sipariş verilmesi
 • Müşteriye kartın ait olduğu banka isminin sorulması
Teslim aşamasında alınabilecek önlemler
 • Güvendiğiniz bir dağıtım şirketi seçin ve teslimat şartlarını, dikkat ettikleri konuları öğrenin. Dağıtım şirketinin, teslimat adresinin değiştirilmesi karşısında ne kadar hassas olduğunu irdeleyin.
 • Teslimatların imza karşılığı ve resimli bir kimlik belgesi görülerek yapılmasını talep edin.
 • İmkanınız varsa, değerli ürünlerin müşterinin kendisi tarafından teslim alınması için teşvik edici yöntemler uygulayın.
Gelecekteki risklerin elimine edilmesi
 • Müşteri bazında alımların sıklığına dikkat edin. Kart çalan bir kişi, çalıntı bildirimi yapılmadan maksimum alımı yapmaya çalışacaktır.
 • Hileli satışların teslimat adreslerini bir database halinde derleyin.
 • İtiraz süresi geçinceye kadar tüm satış bilgilerinizi muhafaza edin.
 • Müşterinin faturasının üzerine, bir hilekarlık ile karşılaşması durumunda firmanıza kolay ve hızlı ulaşabilmesi için ücretsiz telefon numaranızı yazınız.