Veriyaz Telefon Numarası
E-Ticaret Nedir
Elektronik Ticaret (e-Ticaret) Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının internet bilgisayar ağları ve elektronik sistemler üzerinden yapılmasıdır.
E-Ticaretin pek çok yararları vardır.
E-Ticaret:
  • Yüksek kalitede müşteri hizmeti sağlar.
  • Gelişmiş Tedarik Zincir Yönetimi sağlar.
  • Dağıtım kanallarının stratejik Yönetimine ve işletimine destek olur.
  • Reklam ve pazarlama maliyetini düşürür.
  • Sipariş ve ödeme işlemlerini hızlandırır ve kolaylaştırır.
  • Teslimat süresinin hızlanmasını sağlar.